Easter Monday 17th April 2017 Athenry

Galway County Council – Cruinniú na Cásca – Easter Monday 17th April 2017 – Athenry

Cruinniú na Cásca is a day-long national celebration of culture and creativity which will take place around the country on Easter Monday.

Galway County Council’s Cruinnú na Cásca will take place in Athenry.

This free community event on culture, creativity and craic runs from 1pm to 4pm taking place within our cultural and civic spaces;  Athenry Heritage Centre and Athenry Castle and working in collaboration with the local community for the use of the Athenry 1916 Commemorative Community Garden, Athenry Community Park, and Athenry Community Hall.

Come to the Medieval Town of Athenry on Easter Monday for a free Creativity and Cultural Day embracing and celebrating all things cultural through the rich variety of Arts & Creativity Workshops, music, song and dance, locally produced film screenings and podcasts, storytelling, Irish Cómhra, and lots, lots more.  Participate in creative fun, have a go at archery, juggling, beating a drum, listen to the sound of samba, get involved in arts and crafts activities, see our traditional crafts people at work.

Organised by Galway County Council in co-operation with Athenry Community Council, Athenry Tidy Towns, Athenry Heritage Centre, Athenry Castle/OPW, Athenry Historical Network, and Galway & Athenry Film Clubs.

Criunniú na Cásca is an initiative of the Clár Éire Ildánach / Creative Ireland Programme 2017-2022

Experience the Magic of Creativity!

Comhairle Chontae na Gaillimhe – Cruinniú na Cásca – Luan Cásca an 17ú Aibreán 2017 – Baile Átha an Rí

 Is ceiliúradh é Cruinniú na Cásca ar chultúr agus ar chruthaitheacht ar fud na tire. Beidh sé ar siúl Luan Cásca ar feadh an lae.

DraíochtnaCruthaitheachta a Bhlaiseadh!

 Tar chuigBaileMeánaoiseBhaileÁthaanRí Luan CáscachunfreastalarLáCruthaitheachtaagusCultúirsaor in aisce. Déanfarceiliúradhar an uileghné den chultúrtríimeachtaíéagsúla, inameascCeardlannaEalaíonagusCruthaitheachta, ceol, amhráinagusdamhsa, scannáinaguspodchraoltaí a rinneadh san áit, scéalaíocht, ComhráinGaeilge, agus go leorleoreile.

Déanspraoiarbhealachcruthaitheach, baintriail as boghdóireacht, lámhchleasaíocht, druma a bhualadh; éist le samba, glacpáirt in imeachtaíealaíonagusceardaíochta, breathnaigharluchtceirdeimbunoibre.

Tá an t-imeacht saor in aisce seo ag tarlú taobh istigh de na spásanna cultúir agus sibhialta a bheidh curtha ar leataobh againn. Is iad sin Ionad Oidhreachta Bhaile Átha an Rí agus Caisleán Bhaile Átha Cliath, agus, i gcomhar le muintir na háite, Gairdín Pobail 1916, Páirc Pobail Bhaile Átha an Rí, agus Halla Pobail Bhaile Átha an Rí.

Ar na eagrú ag Comhairle Chontae na Gaillimhe i gcomhar le Comhairle Pobail Bhaile Átha an Rí, Baile Slachtmhara Bhaile Átha an Rí, Ionad Oidhreachta Bhaile Átha an Rí, Caisleán Bhaile Átha an Rí/OPW, Líonra Staire Bhaile Átha an Rí, agus Club Scannán Bhaile Átha an Rí.

Imeachtpobailsaor in aisce é seo a bhaineann le cultúr, cruthaitheachtagusspórtagusbeidhséarsiúlón 1pm go dtí an 4pm Luan Cásca.

Is tionscnamh de chuidChlár Éire Ildánach / Creative Ireland Programme 2017-2022 é Cruinniú na Cásca