Níl i gcluiche réaltachta fíorúla a dhearadh agus club TechSpace a stiúradh um am lóin ina scoil ach tús na n-éachtaí cruthaitheacha a rinne Adam, déagóir ó Bhaile Átha an Rí i nGaillimh. Bhronn ESB, mar chuid dá chiste Fuinneamh do na glúine ríomhaire ar Adam an tseachtain seo chun a scileanna códúcháin a fhorbairt.

Is clár oideachais náisiúnta é TechSpace a chuireann oiliúint ar mhúinteoirí agus ar cheannairí óige chun cabhrú le daoine óga a bheith cruthaitheach le húsáid na teicneolaíochta.

Tháinig fás agus forbairt ar Adam leis an gclár TechSpace Gaeilge a fhaigheann tacaíocht ón Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta ó cuireadh tús leis in 2016, agus tá an bhaint atá aige lena chlub ríomhaireachta áitiúil i gcroílár a rathúlachta. Cuireadh oiliúint ar a mhúinteoir, Bairbre, mar chuid den chlár TechSpace in 2016 ó Choláiste an Eachréidh i mBaile Átha an Rí. Ní ba dhéanaí an bhliain sin bhuaigh Adam gradam as cluiche a d’fhorbair sé don Tech Féile bliantúil i nGaillimh, féile a bheidh ar siúl arís i mbliana an 4 Márta in Aerfort na Sionainne.

Chuaigh Adam i gcion arís eile ar na moltóirí ag an Creative Tech Fest in 2019 i mBaile Átha Cliath. D’fhorbair sé cluiche Réaltachta Fíorúla bunaithe ar bhabhláil. Dúirt na moltóirí go raibh caighdeán agus leibhéal an eolais agus na scileanna eolaíochta ríomhaireachta a bhí ag Adam i bhfad Éireann ní b’fhearr ná aon duine eile ar fud Líonra TechSpace. Tá bliain iontach roimh Adam mar ESB TechSpacer na Bliana, lena n-áirítear tacaíocht dó leanúint lena gcruthúcháin eolaíochta ríomhaireachta a fhorbairt, inspioráid trí chomhpháirtithe tionscail agus deiseanna dá Chlub Ríomhaireachta TechSpace am lóin chun a gcuid smaointe a fhorbairt. Tá Foireann an Chláir TechSpace agus ESB ag súil le heachtraíocht iontach a chur ar fáil dó in 2020.

Tá ESB ag obair i gcomhpháirtíocht le TechSpace chun teacht a thabhairt do dhaoine óga ar spás inar féidir leo dul i mbun na cruthaitheachta, a chumadóireachta agus an inspreagtha le húsáid STEAM agus na Cruthaitheachta Digití. Sheol ESB Generation Tomorrow, clár nua STEAM (Eolaíocht, Teicneolaíocht, Innealtóireacht, Ealaíon agus Matamaitic) atá meáite ar dhaoine óga a chumhachtú chun a lánchumas a bhaint amach agus a gcomhthodhchaí a chumhachtú.

Nach iontach an méid atá déanta – cúis ceiliúrtha gan amhras ag muintir Uí Chuinneagáin