The annual, TY focused, Political Forum, was well organized as students presented topics of concern on a wide range of issues including refugees, homelessness, climate change and provision for Gaeilge. They also inspired those gathered to think of their vision for a United Ireland. 

It was a great success and the students of Coláiste an Eachréidh were pleased that Éamon Ó Cuív, T.D. a senior politician the took time to engage with them in current affairs matters.

Níl amhras ar bith ach gur éirigh leis na daltaí an deis a thapú topaicí éagsúla a iniúchadh agus ceisteanna tábhachtacha a phlé. Scoláirí idirbhliana a bhí i gceannas an Fóram Pholaitíochta a eagrú, iad ag cur ceisteanna is ag stiúradh an plé ar fad. Caithfidh a rá go raibh díospóireacht cheart eagraithe i measc na ndaltaí idirbhliana agus Éamon Ó Cuív, T.D.  i láthair.

Bhí plé forleathan maidir le teifigh, daoine gan dídean, cúrsaí timpeallacht agus Gaeilge.  Lena chois sin, bhí tuairimíocht á lorg fán mhéid atá i ndán dúinn mar thír agus daltaí ag machnamh ar fhís d’ Éire Aontaithe amach romhainn.